مطالب توسط گروه مهندسی و بازرگانی سافت پویا

نمایندگی جی فانوک GEFANUC

تهيه محصولات اتوماسيون صنعتي شرکت GE Fanuc GE Fanuc,Series 90-30,Series 90-70,Series One PLC,Series Six PLC,Series Five PLC,etc GE Fanuc Series 90-30 GE Fanuc Series 90-70   نمایندگی فروش محصولات اتوماسیون صنعتی Ge Fanuc ,PLC 90-30 :CPU ProcessorsIC693CPU311IC693CPU313IC693CPU321IC693CPU323IC693CPU331IC693CPU340IC693CPU341IC693CPU350IC693CPU351IC693CPU352IC693CPU360IC693CPU363IC693CPU364IC693CPU367IC693CPU370IC693CPU372IC693CPU374 Digital I/OIC693MDL230IC693MDL231IC693MDL240IC693MDL241IC693MDL250IC693MDL260IC693MDL310IC693MDL330IC693MDL340IC693MDL350IC693MDL390IC693MDL630IC693MDL632IC693MDL634IC693MDL640IC693MDL641IC693MDL643IC693MDL645IC693MDL646IC693MDL648IC693MDL653IC693MDL654IC693MDL655IC693MDL660IC693MDL730IC693MDL731IC693MDL916IC693MDL930IC693MDL931IC693MDL940IC693MDR390 Analog I/OIC693ALG220IC693ALG221IC693ALG222IC693ALG223IC693ALG390IC693ALG391IC693ALG392IC693ALG442IC693PTM101IC693TCM302 Power SuppliesIC693PWR321IC693PWR322IC693PWR324IC693PWR325IC693PWR328IC693PWR330IC693PWR331IC693PWR332 RacksIC693CHS391IC693CHS392IC693CHS393IC693CHS397IC693CHS398IC693CHS399 SpecialtyIC693APU300IC693APU301IC693APU302IC693APU305IC693BEM320IC693BEM321IC693BEM330IC693DSM302IC693DSM314IC693DSM324IC693MAR590IC693MCM001IC693PRG300 CommunicationsIC693BEM331IC693BEM332IC693BEM333IC693BEM334IC693BEM335IC693BEM340IC693BEM341IC693CMM301IC693CMM302IC693CMM304IC693CMM305IC693CMM311IC693CMM321IC693DNM200IC693DNS201IC693NIU004IC693PBM200IC693PBS201IC693PCM300 AccessoryIC690USB901IC693ACC300IC693ACC301IC693ACC302IC693ACC303IC693ACC310IC693ACC335IC693ACC336IC693ACC337IC693CBK001IC693CBK002IC693CBK003IC693CBK004IC693CBL300IC693CBL301IC693CBL302IC693CBL303IC693CBL304 گروه مهندسي سافت پوياتلفن تماس : 02166378094

نماینده فروش تجهیزات اتوماسیون صنعتی پروفیس

نماینده فروش تجهیزات اتوماسیون صنعتی پروفیس Proface, HMI فروش انواع نمایشگرهای پروفیس Proface : GLC2400,GP2500,GP2400,GP2600,GP4000,GP4000M,GP4100,GP3000,AGP4100,AGP3000,AGP3000H,LT4000 فروش کابلهای پروگرام و برنامه ریزی،ارتباطی :GPW-CB02 ,GPW-CB03 ,CA3-USBCB-01 فروش نرم افزارهای پروفیس:GP_PRO_EXGP-PROPB C-Package03و… تامین در کمترین رمان ممکن.