گروه مهندسی و بازرگانی سافت پویا

خدمات واحد اتوماسیون سافت پویا در بر گیرنده راه حلهاي جامع و بهينه مربوط به تامين سيستمهاي کنترل و مونيتورينگ فرايندها، خطوط توليد کارخانجات، ماشین آلات صنعتی، صنايع حمل و نقل و صنايع نفت و گاز است.
Telemecanique, Panasonic ,Gefanuc,Omron,Delta,Mitsubishi,Siemens, Allen bradley, Schneider Electric ,Proface